Rodinný dům Zlín, Vršava II.

  • 2017 / prováděcí projekt
  • autor: Pavel Míček
  • vizualizace: Lubomír Beran

Vzrostlý smíšený les, svažující se terén a otevřené výhledy do krajiny východním směrem.
Objekt domu je vepsán do černého podélného hranolu, který se prolíná s vytvořenou terénní terasou. Díky tomuto vztahu vznikají různé prostorové situace. Terénní terasa je odvozena z přirozeného sklonu terénu. Objem tělesa je na mnoha místech otevřený. Tyto dutiny celý hranol odhmotňují až na samou mez čitelnosti. Černý hranol se ztrácí na pozadí mohutné lesní stěny.
Jádrem prostorové kompozice je dvoupodlažní společenský salon. Tento prostor diagonálně propojuje spodní - zahradní úroveň domu s terénní terasou, na níž je umístěno parkování a vstupní partie. Spodní úroveň se společenskými prostory zcela postrádá východní stěnu, ta je po celé délce nahrazena prostupující zahradou. Denní světlo do salonu přichází ze tří světových stran, pokaždé v jiné proporci.
Hmotnou substanci domu tvoří betonové a zděné konstrukce, které většinou zůstávají bez dalšího povrchu. Obvodové konstrukce jsou sendvičové, zvenčí ukončené černě mořenými modřínovými deskami. Skleněné stěny jsou bez rámů, otevíravé části jsou z olejovaného modřínu. Podlahy jsou v různé úpravě betonu, nebo z modřínových desek.