Interiér baťovského jednodomku, Zlín

  • 2016 / realizace
  • autor: Pavel Míček
  • fotografie: Petra Ocelková, Pavel Míček

Vilová čtvrť ve Zlíně na Nivách. Jižní svah s výhledy na město. Na konci ulice v zahradách ukryté dvě ikonické vily cestovatelů Hanzelky a Zikmunda od architekta Zdeňka Plesníka.
Autorem původního jednodomku z roku 1936 byl Baťův dvorní architekt Vladimír Karfík. Domek tohoto typu je ve Zlíně jediný. Koncepčně a svou dispozicí je však typickým baťovským domkům hodně podobný. Takřka krychle 10 x 9 x 9,3m. Návrh původní velmi utilitární dispozici jen lehce uzpůsobuje soudobým požadavkům. V přízemí došlo k prostorovému prolnutí více místností, jejichž vzájemný vztah se může formou posuvných stěn různě proměňovat. Interiér je kompletně integrován do původní struktury domu. Některé okenní otvory byly protaženy až k podlaze, šířka s původními překlady zůstala zachována. Dům je tak více otevřen do zahrady a umožňuje příčné průhledy v obou směrech. Atmosféru v domě významně ovlivňuje vztah původních konstrukcí a materiálů s novými. Jejich společným jmenovatelem je nahota bez kamuflujících vrstev.