Rodinný dům Vsetín, Ohrada

  • 2014 / ve výstavbě
  • autor: Pavel Míček
  • vizualizace: Lubomír Beran

Pozemek se nachází na jihovýchodním okraji Vsetína, v místní části zvané Ohrada. Jde o strmý západní svah nad Bečvou, který volně přechází v zalesněný masiv Vsetínských vrchů.
Řešená parcela je součástí nové rezidenční lokality. Místo poskytuje výhled na celý Vsetín, ale i dálkové pohledy severozápadním směrem, podél údolí Vsetínské Bečvy.
Navrhovaný dům se musel svým programem fyzicky vlézt do mezery definované ochranným pásmem inženýrských sítí a horní (východní) přístupovou hranici pozemku. Vznikl dvoupodlažní betonový hranol o půdorysné stopě 11,5x11,5m, který je zahlouben do strmého svahu. Společenská část domu je umístěna v nižším podlaží, které je z poloviny pod povrchem země. Vzájemný vztah nadzemního a podzemního prostoru se stal klíčovým pro celou koncepci domu. Těžištěm dispozice je vertikální prostor, diagonálně spojující obývací pokoj se schodištěm a vstupní halou. Tato koncepce umožňuje pracovat v hlavním obytném prostoru se vstupem denního světla z více stran, z různých výšek a v různé intenzitě. Výhled ven a vnímání vzájemného vztahu člověka k zemi i k širší krajině je zde v podobně silné koncentraci. Rozhraní mezi interiérem a exteriérem je umocněno hloubkou, prostřednictvím „meziprostoru“ ve formě terasy či patia. Prosté hranolovité těleso domu je tak díky značnému otevření na úrovni terénu odlehčeno a získává živý výraz.
Materiálové řešení pracuje s prostým vzhledem a surovostí zejména betonu a dřeva, které se ve značném rozsahu uplatňují již ve stavební konstrukci domu.