Rezidence Pod Stráněmi Zlín

  • 2014 / projekt pro územní řízení
  • autor: Pavel Míček
  • vizualizace: Lubomír Beran

Stavební parcela je nedaleko řeky Dřevnice, při severovýchodním okraji obytné čtvrti Čepkov. Topograficky se dá protáhlé území Čepkova nazvat údolní rovinou, která je na jihu definována korytem řeky Dřevnice a na severu strmým úpatím zvedajícího se svahu.
Navrhovaný soubor je kompozicí dvou identických, vzájemně pootočených kubusů, které poklidně spočívají na horizontální, do terénu ponořené, platformě. Vzájemné pootočení dvou objemů se vztahuje k uliční frontě domů resp. k polohopisné stopě strmého úpatí. Oba objemy jsou třípodlažní a každý obsahuje šest bytů. Těleso podzemní platformy obsahuje parkovací stání, příslušenství k bytům a také do ulice otevřený komerční prostor.
Koncepce se opírá o principy uplatňované a spojované spíše s formou individuálního bydlení, než s formou tradičního hromadného bydlení, založeného na jisté repetici. Dva identické objekty jsou ponořeny do své vlastní zahrady, která se stává součástí jejich interiérů.
V každém ze tří obytných podlaží jsou vždy dva prostorově odlišně řešené byty. Jejich prostorová koncepce je však vždy o patro výš zrcadlově obrácená a to při zachování univerzálního konstrukčního systému. Přízemní byty čerpají více z přítomnosti země, zatím co výše posazené byty těží ze světla a výhledů. Díky těmto principům získává každý z šesti bytů, na jedinečnosti.
Konstrukce domů, včetně podzemní platformy, je z litého monolitického železobetonu. Paleta použitých materiálů je zredukována pouze na takové, jež jsou schopny bez zásadní újmy nést přirozené stopy stárnutí.