Rodinný dům Zlín, Vršava

  • 2012 / prováděcí projekt
  • autor: Pavel Míček
  • vizualizace: Lubomír Beran

Rezidenční čtvrť Vršava se nachází při severovýchodním okraji města. Spočívá na východním svahu, který se zvedá z údolí definovaného říčkou Januštice. Sídelní struktura čtvrti se rozvíjí podél serpentinovitě stoupající komunikace s řadou bočních, většinou slepých větví. Parcela domu, je usazena přibližně uprostřed čtvrti s okolní již stabilizovanou obytnou zástavbou.
Koncept domu je založen na vzájemném prorůstání člověkem uměle a detailně vytvořeného prostředí s fragmentem živé krajiny ve formě zahrady. Dochází tak k posunutí tradičně zažité pozice pevného rozhraní mezi vnitřním a vnějším prostorem. Děje se tak prostřednictvím otevřených atrií či pevné stěny, která definuje interiérovou část zahrady vůči exteriéru ulice. Vnitřní prostorová struktura přejímá stávající konfiguraci terénu, se kterou nakládá velmi opatrně. Díky tomu má dům uvnitř tři základní výškové úrovně. Důslednost v práci s rozhraním odráží i zvolený konstrukční a zároveň finální povrchový materiál, kterým je beton.
Dispoziční uspořádání je rozděleno do tří částí, kdy každé odpovídá jiná úroveň domu. Hlavní společenská úroveň je v západní polovině domu a je přímo propojená se zahradou. Východní, soukromá část s ložnicemi, je oddělena severním atriem a je umístěna o několik schodů výše. Pod ní je třetí nejnižší úroveň se servisními prostory domu.
Obvodová konstrukce domu je sendvičová z litého betonu, z venku již bez další povrchové úpravy. Uvnitř jsou stěny opatřeny hladkou omítkou. Okenní otvory stejně jako vnitřní dveře jsou dřevěné. Podlahy jsou dubové, teracové či betonové, vždy opatřené pouze přírodním olejem či voskem.