Rodinný dům Vsetín, Rokytnice II.

  • 2011 / prováděcí projekt
  • autor: Pavel Míček
  • vizualizace: Lubomír Beran

Vila je navrhována na stejný pozemek, kde jsme v roce 2008 navrhovali pro jiného klienta dřevěný rodinný dům. Stavební parcela je položena nad obcí, ve strmém svahu s krásným výhledem na Vsetínské údolí.
Koncepce řešení domu pracuje s elementárním principem usazení kompaktního objemu do svahu, aniž by došlo k narušení kontinuální svažitosti terénu. Jednotlivé prostory pracují s různým vztahem vnitřního a vnějšího prostředí. Vnitřní struktura je rozložena do jednotlivých sekvencí, mezi nimiž vzniká očekávané napětí. Redukovaný výběr materiálů, jejich kvalitní řemeslné zpracování a výsledné reálné vyznění má vytvořit společnou platformou pro různé prostorové situace se specifickou světelnou atmosférou. Dům zahrnuje dvě podlaží, každé má však ještě své další výškové rozdělení, čímž ve výsledku dochází ke vzájemnému prolnutí. Uspořádání a osazení podlahových rovin využívá strmosti svahu a umožňuje tak přímý kontakt s terénem ve třech různých výškových úrovních.
Stavební podstatu budovy tvoří kombinace železobetonové a zděné konstrukce. Nižší podlaží, které odolává tlaku zeminy, je železobetonové, horní zděné. Stropy jsou železobetonové, monolitické. Jednotnou kůži budovy zajišťuje sendvičová konstrukce s bílou vápenopískovou cihlou. Okna jsou dubová, podlahy a schodiště jsou rovněž dubové, či teracové. Terasa má podlahu z modřínu.