Rodinný dům Zlín, Příluky

  • 2013 / ve výstavbě
  • autor: Pavel Míček
  • vizualizace: Lubomír Beran

Příměstská část Příluky se rozkládá na osluněném svahu nad údolím řeky Dřevnice, na východním okraji města. Parcela navrhovaného rodinného domu zaujímá příznivou polohu těsně nad novou obytnou čtvrtí. Pozemek umožňuje daleké výhledy zejména jihovýchodním směrem s horizontem Vizovických vrchů.
Prostorová koncepce domu je ovlivněna skutečnostmi, které místo nabízí. Terén se mírně svažuje jihovýchodním směrem a umožnil tak dům uvnitř rozdělit na dvě poloviny, které jsou vzájemně výškově posunuté. Níže položená část je dvoupodlažní, zatímco ta vyšší je pouze jednopodlažní. Zřetelná otevřenost nebo naopak uzavřenost vnitřních prostor vůči sobě i ve vztahu k venkovnímu prostředí je záměrná a klade si za cíl podpořit odlišnost charakterů jednotlivých místností v domě. Vnitřní prostorové uspořádání je zvenčí patrné díky otvorům. Hmota domu je jinak celistvá a kompaktní.
Stavební podstatu budovy tvoří zděná konstrukce s litými železobetonovými stropy. Zdivo je složeno z keramických bloků, tepelně izolační vrstvy a hladké bílé omítky. Okna jsou smrková, interiérové podlahy jsou dubové a teracové.