Rodinný dům Uherský Brod

  • 2011 / realizace
  • autor: Pavel Míček
  • fotografie: Pavel Míček

Velmi strmý svah se stal určující pro tvarovou a prostorovou strukturu domu. Dům má velmi kompaktní kubický tvar a tvoří ho celkem 3 podlaží, která jsou částečně ponořena do hmoty svahu. Pevný a tvrdý tvar domu je vyvážením dynamiky prudce se svažující stráně. Prostorová koncepce interiéru domu pracuje s hierarchizací prostorů. Je zde zřetelná diferenciace mezi prostory uzavřenými a prostory otevřenými. Při návrhu byl kladen důraz na podtržení odlišné atmosféry různých částí domu. Fasády domu jsou čistou reflexí vnitřní prostorové koncepce. Kompozice prostorové skladby je stále kontrolována zvoleným konstrukčním systémem, tak aby nedocházelo ke vzájemné disharmonii.
Stavební podstatu díla tvoří zděná konstrukce s litými železobetonovými stropy. Obvodové zdivo je složeno z keramických bloků, tepelně izolační vrstvy a hladké šedé omítky. Okna jsou smrková, interiérové podlahy jsou vesměs dubové. Použitých materiálů je minimum, vždy s ohledem na jejich schopnost odolávat prostředí ve své původní podobě.