Sídlo firmy, Kunovice

  • 2009 / prováděcí projekt
  • autor: Pavel Míček

Budova prodejny, dílny, skladu a kanceláří je situována na okraji souvislé zástavby rodinných domů v návaznosti na zónu občanské vybavenosti při severním okraji sídelního celku Kunovice.
Zvolená prostorová a objemová koncepce řešení, umožňuje přehledné uspořádání všech funkčních složek pod jednu střechu. Budova svým prostorovým uspořádáním reaguje na specifika konkrétního místa. Snížená výšková úroveň pozemku oproti komunikaci, nás vedla k rozdělení projektu do dvou výškových rovin. Samotná hmota domu je umístěna na úroveň vozovky s cyklostezkou, tedy na úroveň veřejného prostoru. Do snížené úrovně, pod samotnou budovu jsou umístěna parkovací stání zákazníků, která nejsou z úrovně ulice patrná. Stavební podstata budovy je složena z železobetonového skeletu spolu s betonovým neomítaným zdivem. Výška a konstrukce budovy umožňuje pojmout různé prostory s odlišnou funkcí a významem. Ústředním a největším prostorem budovy je prodejna. Prostor využívá celou výšku objektu, otvory – mezery mezi konstrukcí, jsou pečlivě rozmístěny tak, aby byl zajištěn dostatek rozptýleného severního světla.
Konstrukce budovy se výrazně podílí na celkové atmosféře. Dominantní materiály, jimiž jsou beton a sklo, jsou odhaleny a ponechány ve své původní podobě.