Knihkupectví Archa, Zlín

  • 2008 / realizace
  • autor: Pavel Míček
  • fotografie: Libor Stavjaník

Koncepce řešení prodejny knih pracuje s danou skutečností vymezeného prostoru. Prostor je členěn pomocí základních zásad smyslového vnímání prostoru. Podstatou návrhu je práce s organizací velkého množství knih v poměrně úzkém a hlubokém prostoru. Výsledné prostorové členění, rytmus a práce s rastrem má člověku umožnit kontrolovatelný – svobodný pohyb v prostoru prodejny. Relativně „chudé“ – střídmé materiálové řešení má významně přispět k věcnému chápání celého řešení.