Rodinný dům Vsetín, Rokytnice I.

  • 2008 / studie
  • autor: Pavel Míček

Stavební parcela je umístěna nad městem, na severozápadním svahu s krásným výhledem na Vsetínské údolí. Pozemek je poměrně rozlehlý a je charakteristický svou svažitostí. Dům je výškově umístěn přibližně v polovině parcely, za „stěnou“ vzrostlých jehličnanů. Objekt ucelené kubické formy v sobě ukrývá dynamické prostorové uspořádání, které se také výrazně promítá do řešení vnějšího pláště. Samotný rodinný dům se skládá z jednoho suterénního a dvou nadzemních obytných podlaží. Jednotlivá podlaží využívají strmosti svahu parcely a umožňují tak přímé propojení se zahradou ve dvou výškových úrovních. Hlavním prostorem domu je obývací pokoj v prvním nadzemním podlaží. Jedná se o vertikální dvoupodlažní prostor o rozměrech 5 x 5 x 5 m. Prostor je po celé jihozápadní straně otevřen skrze prosklenou stěnu do zahrady. Jeho výjimečnost vůči ostatním prostorům v domě určuje i samostatná výšková úroveň. Druhým důležitým prostorem domu je jídelna. Ta je propojena s kuchyní a díky prosklené stěně i s hlubokou lodžií navazující na zahradu.
Dům je koncipován jako energeticky úsporná dřevostavba. Konstrukce je tvořena z předem přesně vyrobených panelů ze smrkových hranolů opláštěných OSB deskami a vyplněných tepelnou izolací. Podobnou technologií jsou vyrobeny i stropní desky. Spodní stavba (suterén) je postavena z litého železobetonu. Fasáda je řešena jako provětrávaná s obkladem z modřínových desek. Okna jsou smrková. Podlahy obytných místností budou provedeny z třívrstvých dubových lamel.