Nivy Rezidence Zlín

  • 2008 / projekt pro vydání stavebního povolení
  • autor: Pavel Míček, Pavel Chládek
  • vizualizace: Pavel Kolář

Parcela se nachází při severovýchodním okraji rezidenční čtvrti Nivy tvořenou vilovou zástavbou založenou ve třicátých letech minulého století. Jedná se o klínovitý pozemek svažující se k východu s výrazným převýšením a výhledem na východní část města a okolní zalesněný horizont.
Stavební náplň je rozdělena do čtyř samostatných objektů volně řazených podél vrstevnic s půdorysným tvarem blížícím se čtverci. Bytový dům„A“ o třech nadzemních podlažích v horní části pozemku a domy „B“, „C“, „D“ o čtyřech nadzemních podlažích ve spodní části parcely. Osazení domů na terénu respektuje jeho přirozený průběh. Prostory kolem domů si ponechávají charakter louky prostorově vymezené objemem divoké zeleně biokoridoru a živými ploty lemujícími přilehlé komunikace. Jednotlivé byty jsou řešeny nadstandardně. Je zde možno zcela oddělit část klidovou od části společenské s vazbou na terasu či lodžii. Ta je navržena tak, aby měla vlastní soukromí, s výhledem přes střechy sousedních domů.
Konstrukční systém domů tvoří železobetonový skelet s vyzdívkami z keramických tvárnic. Obvodový plášť je ukončen tepelnou izolací z minerální vaty opatřenou hladkou světle šedou omítkou. Použité materiály jsou redukovány na přírodní dub, pohledový beton, teraco.