Rodinný dům Zlín, Lazy

  • 2008 / realizace
  • autor: Pavel Míček
  • fotografie: Dušan Tománek
  • oceněni: Porotherm dům 2010 - zvláštní cena Vydavatelství Jaga Media

Čtvrť Lazy vznikala v průběhu Druhé světové války, z tohoto období zde najdeme také několik velmi kvalitních funkcionalistických vil. Celá čtvrť je na severním svahu s nádherným výhledem na město. Parcela je velmi strmá s přístupen z horní – jižní strany.
Dům je tvořen kompaktní hmotou, která je reflexí vnitřní prostorové skladby. Prostorová koncepce pracuje se strmostí původního terénu, čímž vzniká celá řada prostorů vzájemně výškově posunutých. Domem sestupujete stále níže jako byste šli po původním svahu. Tato koncepce umožnila vznik prostorů se zcela odlišnými proporcemi a způsobem denního osvětlení. Vnímání rozdílné kvality světla v různých prostorách je umocněno použitím přírodních materiálů bílé barvy.
Dům je postaven kombinací zděné a železobetonové monolitické konstrukce. Většina materiálů je ponechána ve své původní podobě: vápenopísková cihla, bílé teraco, bílé polyuretanové stěrky, dub, smrk, modřín.