Rodinný dům Uherské Hradiště, Mařatice

  • 2007 / realizace
  • autor: Pavel Míček
  • fotografie: Libor Stavjaník

Objekt rodinného domu pro mladou čtyřčlennou rodinu je umístěn na okraji městské části Mařatice.
Koncepce domu je založena na vztahu a vzájemném vnímání vnějšího a vnitřního prostoru. Dům je zvenku definován jako pevně uzavřený, kompaktní objem. Jeho plášť je narušen – proražen pouze v místě terasy navazující na hlavní vnitřní prostor, ostatní otvory jsou zcela v rovině pláště. Vjem z vnitřního prostoru je opačný – absence rohů navozuje pocit neukončeného prostoru.
Důležitou součástí koncepce byla také snaha o nenásilné “vnímání - tušení“ konstrukce a pravdivost užitých materiálů. Rovněž byl kladen vysoký důraz na ekonomii prostorů s ohledem na budoucí provozní náklady.
Nosnou konstrukci domu tvoří cihelné bloky, strop nad přízemím je železobetonový, nad patrem dřevěný. Dům je zateplen minerální vatou s hladkou omítkou. Okna jsou z dřevěných lepených profilů. Vnitřní podlahy jsou z teraca, nebo z dubu, dveře a obklady stěn jsou z ořechové dýhy, terasy z modřínu.