Podnikatelské inovační centrum Zlín

  • 2006 / realizace
  • autor: Pavel Míček, Pavel Mudřík
  • fotografie: Libor Stavjaník
  • oceněni: Grand Prix Architektů 2007 - Čestné uznání / Stavba roku 2006 Zlínského kraje Cena Grand Prix

Bývalá výrobní budova č. 23 se nachází v areálu Baťových závodů. Byla postavena v r. 1927 a až do r. 1996 sloužila obuvnické výrobě. Čtyřpodlažní skeletový objekt (3x13 polí v typickém modulu 6,15 x 6,60 m) byl přestavěn na administrativní budovu s flexibilní kancelářskou plochou a zázemím v podobě kavárny a obchodů. Záměrem autorů je zachovat podstatu a charakter baťovských výrobních objektů: jejich utilitárnost, konstrukční a materiálovou pravdivost, proporční vyváženost.
Prostorovou koncepci zásadně ovlivnil statický stav budovy, který nedovoluje zatěžování čtvrtého podlaží, jehož zbourání však z proporčních a urbanistických důvodů nepřicházelo v úvahu. Byl odstraněn celý obvodový plášť čtvrtého podlaží, uvnitř půdorysu zůstal pouze holý skelet. Do střední části tohoto volného prostoru posledního podlaží byl vsazen lehký montovaný objekt velkoprostorové kanceláře na vlastní subtilní ocelové konstrukci. Prostorové řešení budovy se odvíjí od centrálního atriového prostoru (střední trakt), kolem něhož jsou uspořádány kancelářské plochy s přímým denním světlem. Střední atria prochází skrz celou výšku budovy, což umožňuje dostat do nitra budovy horní světlo. Vnější výtahová věž pochází z 60. let 20. století, její strojovna je přeměněna na vyhlídkovou kabinu.